THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 9

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 9

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 9. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Hai người phóng xe máy trên đường với tốc độ cao.
Có người mẹ đang xi con tè ngay bên đường.
Cạnh đó là một hàng bún ốc bán rong.
Cửa nhà hai bên vun vút, loáng qua.
Nam dừng lại chợ cóc. Mai giữ xe.
Nam chạy vào chợ. Mua con dao Thái.
Anh giấu vào bụng rồi chạy ra.
Chiếc xe nổ máy. Họ lao đi tiếp.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com