THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 5

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 5

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

Cảnh 5. Ngoại - Ngày - Đường phố

Bố Nam đang đi bộ trên đường. Ông xách chai Wisky, vừa đi vừa gọi điện thoại.

BỐ NAM

A! Anh .... đấy à. Qua tôi làm chén rượu nhé. Bữa cơm vui. Tiễn thằng con sắp đi Mỹ. OKE?

Ông vừa đi vừa huýt sáo. Bước chân ông bước thật dài
Có mấy chiếc ô tô đi xuôi và đi ngược phong qua. Bụi bốc lên mù mịt.
Bóng ông hiện dần ra sau lớp bụi.
Ông bịt miêng. Ho sặc sụa nhưng vẫn đi tiếp.
Lại một chiếc xe tải phóng qua. Nhưng lần này không phải bụi mà là một đám bùn nước bắn tung lên người ông.
Chiếc xe lao đi.
Ông kinh ngạc nhìn cơ thể mình ròng ròng nước bẩn chảy.



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com