THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 60

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 60

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 60. NGOẠI – NGÀY – TRƯỚC CỬA KHÁCH SẠN

NAM

Alô! Việt hả?

VIỆT

Alô. Nghe đây.

NAM

Mày có quen ai làm công an không>

VIỆT

Công an gì? Cảnh sát..giao thông..hình sự..hay công an phường. Nói rõ ra chứ!

NAM

Tao không biết. Mai bị bắt rồi. Bị bắt ngay ở khách sạn,

VIỆT

À. Tao hiểu rồi. Liên quan đến đội truy quét mại dâm rồi.
Gay go đấy!
NAM
Gay cái gì. Tôi biết bọn ông có nhiều mối quan hệ lắm!
VIỆT
Ông người thành phố mà không giải quyết được  sao?
NAM
Chính bọn tỉnh lẻ như các ông mới biết sống ở thành phố phải cần những điều kiện gì.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com