THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 4

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 4

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


Cảnh 4. Nội - Ngày - Nhà Nam

Trên bàn học của Nam treo bản đồ Mỹ.
Nam dò tên thành phố nơi mình đến.
Giọng Nam đọc chầm chậm.

NAM

Wasington này...Boston này...Texac này...California này....Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com