THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 53

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 53

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


CẢNH 53. NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN

Tại phòng khác, một đám choai choai đang cắn thuốc  lắc và nhảy nhót rất kinh. Chúng  mặc quần áo rất ít vải, Đứa nào cũng xăm trổ đầy người. Nam nữ vừa nhảy vừa hét rinh cả lên. Tiếng nhạc chát chúa. Mồ hôi nhễ nhại.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com