THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 42

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 42

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 42. NGOẠI - NGÀY - BÁCH THẢO

Nam chạy xuống chân núi, ra phía hồ, anh cúi xuống rửa mặt.
Hai thằng đầu trọc, xăm trổ đầy mình từ dưới đi lên.
Hai thằng đi lên đỉnh đồi.
Nam cũng chạy lên đồi theo hướng khác.
Nam lấy điện thoại

NAM

Alo, đến đâu rồi?Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com