THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 20

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 20

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 20. Ngoại - Ngày - Quán cafe

Nam ngồi trong quán. Lấy điện thoại ra bấm số gọi.

NAM

Alo Việt hả? Đang ở đâu đấy?

VIỆT (OFF)

Đang ở nhà. Có chuyện gì vậy?

NAM

Tôi muốn mượn phòng ông. Vài tiếng thôi.

VIỆT (OFF)

Chà. Khó nhỉ. Bà cô ở quê tôi mới lên chữa bệnh. Thôi được rồi. Vài giờ là như nào? Nói chính xác tôi nghe xem nào?

NAM
(Nhìn đồng hồ)

Bây giờ là 10h. Tôi mượn đến 12h.

VIỆT

Làm bữa goodbye với em yêu à? Sao không ra nhà nghỉ?Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com