THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 41

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 41

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


CẢNH 41. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Mai xách bánh gato lên xe.

Cô phóng đi và dừng xe trước hàng bán nước giải khát. Cô gọi mấy chai nước khoáng lavie. Vừa cầm nước, bỗng từ phía trên gác nhà trước mặt, một túi rác khổng lồ ném xuống ngay cạnh cô.

Mai cau mặt ngước nhìn lên. Cánh cửa khép lại.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com