THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 23

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 23

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 23. NỘI - NGÀY - LỚP HỌC CỦA MAI:

Giờ Mỹ Thuật. Thầy giáo chiếu trên màn hình những bức tranh của danh họa Tisian. Bức phụ nữ khỏa thân. Bức phụ nữ trang điểm. Mai chăm chú xem và ghi chép.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com