THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 65

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 65

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 65- NỘI - NGOẠI - NGÀY - TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN:

Nam và bố Mai đứng ngoài đợi.

Từ phía trong, Mai và bố Nam cùng mẹ Mai đi ra.
Theo họ phía sau là người công an.
Qua cổng, Mai chạy đến ôm lấy bố, nức nở.
Bố Mai tế nhị, gỡ tay Mai ra và cầm tay Nam, đặt hai bàn tay của đôi trẻ vào nhau.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com