THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 52

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 52

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 52. NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN

Ở những phòng kháctrong khách sạn, tình trạng thật lộn xộn.
Tại một căn phòng, đang có đám đánh bạc. Toàn phụ nữ. Hơn chục người. Họ hút thuốc. Khói mịt mù. Xỉa bài rất chuyên nghiệp.
Đống tiền ở giữa gồm đủ các loại. Tiền Việt, USD, nhân dân tệ, EURO, bạt thái, kíp Lào…
Cãi nhau ỏm tỏi vì tội nhìn trộm bài nhau.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com