THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 62

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 62

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


CẢNH 62- NỘI – NGÀY – QUÁN CAFÉ

Nam đợi Việt trong quán.

Việt bước vào.

NAM

Tình hình thế nào? Đến đâu rồi?

VIỆT

Khó đấy!

NAM

Cần chi bao nhiêu tao cũng chi, không thành vấn đề.

VIỆT

Tiền là một chuyện. Còn vấn đề khác quan trọng hơn.

NAM

Vấn đề gì?

VIỆT

Danh dự.

NAM

(Đập bàn, đứng dậy)

Bọn nó muốn Mai à?

VIỆT

Bình tĩnh. Mày nhạy cảm quá. Sang chuyện khác mất rồi. Thực chất....

NAM

Tóm lại là chuyện gì?

VIỆT

Họ đòi có người bảo lãnh.

NAM

Khó gì. Tao bảo lãnh. Bọn tao đăng kí kết hôn rồi.

VIỆT

Nhưng chưa cưới. Vì thế, họ yêu cầu bố hoặc mẹ Mai...

NAM

Khó gì. Tao bảo bố mẹ tao cùng đến.

VIỆT

Thật không? Bọn thành phố chúng mày đơn giản thật...ở quê tao thì...

NAM

Bọn nhà quê chúng mày mới đơn giản. Tìm con đường ngắn nhất để giải cứu Mai. Thôi nhé. Thank you. Cầm lấy số tiền này nhé. Thiếu gọi tao. Thừa mày hưởng. Bye.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com