THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 46

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 46

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


CẢNH 46. NGOẠI – NGÀY – NÚI NÙNG

Mai chạy đến chỗ Nam, tay xách bánh gato.
Nam ôm lấy Mai, cả hai xoay một vòng.
Tiếng cười hạnh phúc âm vang.

Vừa lúc đó, hai đầu trọc chạy đến.
Đầu trọc 1 lất heroin ra hít.

ĐẦU TRỌC 2
(gọi Nam – Mai)

Ê, chơi chung không mấy cưng?

Nam quay mặt đi. Im lặng. Hai tay đầu trọc lại châu đầu vào hít. Sau đó chúng bắt Nam và Mai hít cùng. Một tên đưa Heroin một tên tóm đầu Nam và Mai ấn xuống. Hai người cố thoát ra.

ĐẦU TRỌC 1

Mẹ kiếp. Xấu nhưng không biết phấn đấu à!

Hai tên xông vào, đấm đá và dùng dao đâm Nam.
Nam cũng chống trả quyết liệt.
Cuộc ẩu đả diễn ra từ đỉnh núi xuống chân núi.

Chợt Nam vấp ngã.
Hai tên xông tới.
Mai thấy vậy, kêu to

MAI

Cướp! Cướp! Ôi làng nước ơi, cướp cướp! Ôi làng nước ơi!

Mọi người quanh đó chạy tới.
Hai tên đầu trọc buông Nam ra, một tên vung dao chạy vào giữa đám đông.
Đám đông dạt sang hai bên.

Đầu trọc 2 chạy theo đầu trọc 1. Nhưng đầu trọc 2 lại hét lên như thể hắn là người lương thiện :

ĐẦU TRỌC 2

Bắt lấy nó! Bà con ơi! Bắt lấy nó!

Hai tên chạy mất hút.
Vừa chạy vừa nói chuyện.

ĐẦU TRỌC 1

Tiếc quá, không xử con bé. Xinh quá!

ĐẦU TRỌC 2

Xinh gì, tao thấy xấu như ma!

ĐẦU TRỌC 1

Xấu nhưng kết cấu nó ngon.

Hai tên chạy ra ngoài cổng.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com