THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 56

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 56

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trangCẢNH 56 –NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN.
Tại phòng nhảy nhót, khi cảnh sát xuất hiện, đám này đã thấm mệt. Thấy công an, họ định chạy nhưng bị quật ngã. Mấy người chống trả, rut dao kiếm ra nhưng đệu bị công an dùng những miếng võ quật  lại. Có đứa quá mệt, tựa hẳn vào công an. Mồm miệng rớt rãi chảy ra.
Lộn xộn một hồi, công an tắt nhạc.
Khóa tất cả vào còng số 8 từng đôi.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com