THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 39

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 39

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang


CẢNH 39. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Mai phóng xe ra ngõ.

Từ một nhà bên đường, ai đó hắt nước ra ngoài, hắt đúng vào người Mai.

Mai quay lại nhưng không thấy ai.

Mai phủi bã trà bám trên người đi, còn lại một vệt mờ trên áo.

Mai dừng lại trước cửa hàng bánh gato.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com