THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 6

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 6

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

Cảnh 6. Nội - Ngày - Nhà Nam

Mẹ đang nấu ăn ở bếp.
Bỗng từ phía hành lang, khói đen ùn ùn cuộn lên, tràn cả vào nhà Nam.
Mẹ Nam vặn nhỏ gaz bếp, chạy ra.
Một bếp than tổ ong cuồn cuộn khói.

MẸ NAM

Trời ơi, chị ở chung cư phải lịch sự chứ.

CHỦ BẾP (đang quạt lò phành phạch)

Nhóm bếp là việc của tôi, khói bay đi đâu là việc của nó.

MẸ NAM
Nếu tôi đổ nước vào lò của chị rồi đổ tội cho nước được không?
CHỦ BẾP (xách xô nước gần đấy đặt xuống trước mặt mẹ Nam)
Tôi thách chị đấy!

NAM (chạy ra)

Mẹ ơi, thôi mẹ vào nhà đi. Con nghĩ, khói vào cũng có cái hay.

MẸ NAM

Hay cái gì?

NAM

Mình được làm quen với sự ô nhiễm.

Vừa lúc đó bố Nam về. Quần áo lịch sự mà nhem nhuốc.

MẸ NAM

Trời ơi, ông bị ngã ở đâu đấy?

BỐ NAM

Không sao! Cơm nước xong chưa? Nam ơi, sao chưa thấy Mai đến nhỉ?Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com