THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 30

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 30

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 30. NỘI - NGÀY - TRỤ sở đài phát thanh của phường

Phòng phát thanh của loa phường nằm trong ủy ban phường.
Đôi nam nữ đi vào, khóa cửa lại cẩn thận.
Trên cửa ra vào có biển đề  LOA PHƯỜNG.

Hai người ngồi trước Micro và tập tài liệu.

Nữ phát thanh viên ấn nút mở.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com