THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 49

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 49

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 49. NGOẠI – NGÀY – CỬA HÀNG BÁN VALY

Nam và Mai đi mua valy. Họ nhìn các loại valy trên phố Đinh Tiên Hoàng.

MAI

Anh thích loại nào?

NAM

Không cần đẹp. Chỉ cần bền.

MAI

Phải to nữa.

NAM

Không cần thiết.

MAI

Đừng chủ quan!

NAM

Cái này bao nhiêu bác?

NGƯỜI BÁN

Tám trăm ngàn!

MAI

Thế cái này?

NGƯỜI BÁN

Cái đấy phải triệu mốt!

MAI

Thôi, một triệu!

NAM

To quá, ai xách được.

MAI

Cái này quai kiểu này nó chắc. Quai cái kia dễ đứt lắm.

NGƯỜI BÁN

Cô ấy nói đúng đấy. Thêm hai trăm ngàn đáng bao nhiêu!

MAI

Bác lau cho cháu!

Người bán lau vali.

Nam mở Vali, thử khóa.

NAM

Có khi em nằm vừa đấy!

MAI

Thử xem nhé!

Mai nằm vào, gọn trong vali.

NAM

Anh xách em đi theo nhé!

MAI

````        Qúa hạnh phúc!

NAM (nhìn đồng hồ)

Trời. Sắp hết thời gian rồi!

Mai vùng dậy ra khỏi vali, nhìn Nam.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com