THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 45

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 45

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 45. NGOẠI – NGÀY – NÚI NÙNG

Ở một phía, Mai đang chạy về hướng núi Nùng. Phía khác, dưới chân núi, hai đầu trọc chợt tỉnh. Đầu và mặt xây xước vết máu. Quần áo bẩn thỉu. Hai đứa mở mắt, nhìn nhau.

ĐẦU TRỌC 1

Sướng quá. Hơn cả pha sốc mạnh.

ĐẦU TRỌC 2

Làm tiếp!

ĐẦU TRỌC 1

OK!

Hai đứa lại đứng dậy, chạy như bay lên núi.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com