THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 40

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2) - 40

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

CẢNH 40. NGOẠI - NGÀY - BÁCH THẢO

Một số đôi đứng dậy khỏi ghế đá.

Những con chim cũng bay về tổ.

Nam nhặt cành cây, vun lá thành một tấm thảm vàng trên cỏ xanh. Vừa vun lá Nam vừa thầm thì hát.

NAM

“Tháng Tám mùa thu...lá khởi vàng chưa nhỉ?     
Từ đó người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm...”

Nam trải lên cỏ những tờ báo.
Trên báo Nam trải nilong.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com