PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên) - VIỆT -NAM PHỤ -NỮ LIỆT -TRUYỆN .

Mục lục
PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên)
CHƯƠNG -TRÌNH CỦA BỔN -BÁO
LỜI TÂM - HUYẾT CÙNG CHỊ EM ÐỒNG -BÀO
Các danh - nhơn trong nước đối với vấn-đề phụ-nữ
VỀ VĂN- HỌC CŨA PHỤ- NỮ VIỆT- NAM
VĂN -UYỄN
CÁI TƯ - TƯỞNG
VIỆT -NAM PHỤ -NỮ LIỆT -TRUYỆN .
PHẦN NHI ÐỒNG
BỖN- BÁO CẨN- KHẢI ?
Tất cả các trang

 

VIỆT -NAM PHỤ -NỮ LIỆT -TRUYỆN . CŨA CÔ ÐÀO -HOA .

GÁI -ANH -HÙNG  TRƯNG -NỮ -VƯƠNG

Nếu hỏi trong lịch -sử của nước ta, người nào là người làm cách mạng trước hết, thì chắc ai cũng phải trả lời rằng ; "Hai bà Trưng là tổ cách - mạng chứ ai nữa". Lịch -sử cách -mạng của ta xưa nay, hai người đờn bà đứng trương đầu vậy.

Kể từ lúc ta dựng nước từ đời Hồng -Bàng cho tới họ Triệu, rồi chúng ta phải thuộc vào nhà Hớn bên Tàu, họ lấy đất ta làm quận -huyện của họ. Trong khoản mấy trăm năm, ngưòi mình cúi đầu ở dưới quyền thống -trị người Tàu, không có một người tu -mi nào cất đầu lên chống cự, đừng nói chi là con gái. Hai chị em bà Trưng dám ra dựng cờ tự -do , cử binh phục quốc, oanh liệt trong mấy năm trời, khiến cho nước Nam là một nước tự -chủ và mỡ đường cho ông Lý Nam -đế, Triệu quang -phục, Dinh tiên -Hoàng về sau nầy, ấy là việc cách -mạng ở nước mình từ xưa, hai bà thiệt là người khởi xướng lên trước.

Bà Trưng -Trắc vốn là con giòng Lạc -tướng. Lạc tướng tức là chức quan nhỏ đời Hùng -Vương. Bà lấy chồng tên là Thi -Sách, làm quan ở đất Châu -diên, tức là một bộ lạc thuộc về quận Giao -Chĩ.

Thủa đó (111 năm trước và 39 năm sau Thiên -Chúa giáng sanh) nhà Hớn bên Tàu cai -trị đã một trăm năm chục năm, quan lại         những lủ tham - tàn, chánh trị hết sức là nghiêm khắc, dân tình khổ sở không biết bao nhiêu mà nói. Lúc ấy có quan Thái -thú của Tàu phái sang trấn thủ bên ta là Tô -Ðịnh, tánh rất tham -tàn độc -ác, ham ăn hối lộ, giết hai lương -dân; chồng bà Trưng Trắc là Thi Sách vì một cbuyện hờn riêng, mà bị Tô - Ðịnh gietᠣhết

Bà Trưng - Trắc bèn cùng với em là Trưng - Nhị tụ tập dân chúng, kéo tới dinh Thái - Thú, bắt Tô - Dịnh giết chết, để báo thù ho chồng. Nhơn đó hai chị em dựng cờ khởi nghĩa, mưu đuởi hết quan Tàu đi; anh hùng hào - kiệt vì oán giận người Tàu đã lâu đời, nay thấy dịp nầy cho nên theo đông lắm.

Quân của bà Rất là hăng hái, đi tới đâu là binh Tàu chạy tới đó, không dám chống - cự ; nhờ vậy mà chẳng bao lâu mà 65 thành ở đất lãnh - nam, đều vê tay bà chiếm - cứ hết. Dân thấy công - lao cứu nước của bà lừng lẫy to tát như vậy, bèn tôn bà lên làm Trưng nữ - vương đóng đô ở đất mê - linh ( tức là tĩnh Vĩnh - Yên ở ngoài Bắc bây giờ ) .

Cách ba năm sau, ( nghĩa là sau Thiên - chúa giáng sanh 43 năm ) vua Hớn Quang - võ bên Tàu sai Phục - ba tướng - quân là Mã - viện đem binh sang đánh. Hai bà đem binh đón đánh binh Tàu ở hồ Lãng - bạc ( tức là Hồ tây ở Hà - nội ), bị thua phải chạy về đóng ở Cẩm - khê ( ngày nay là Phủ Vĩnh - tường thuộ tĩnh Vĩnh - Yên ). Binh Tàu theo đuổi, hai bà phải đem binh chạy miết về hạt Phú - Tho. Mã - viện khuyên chị ra hàng nhưng hai bà nhất định không chịu, thâu góp binh tàn, giao - chiến cùng quân Tàu một trận nữa, cũng thất bại luôn ; hai chị em cùg nhau nhảy xuống sông Hát - giang  tự vận.

Từ đó lại thuộc về nước Tàu.

Tục tryền hai bà nhảy xuống sông Hát - giang , rồi trôi tới sông Nhĩ - hà về địa phận làng đồng - nhơn ở gần Hà - nội. Người làng vớt lên chôn cất và lập đền thờ , cứ mỗi nămđến ngày mùng 5 tháng 2 ta, thì làng ấycó làm lễ rước thần và cúng - tế trọng thể lắm.

Trong đền thờ hai bà 3 làng Ðồng - nhơn bây giờ, có người dâng tấm biển đề bài thơ ngũ ngôn sau :

Một bụng em cùng chị.

Hai vai nước với nhà,

Thành ma khi dết bá,

Sông cấm lúc phong - ba .

Ngựa sắt mờ mong vệ (1)

Cờ lau mở động Hoa (2)

Ngàn năm bia đá tạo,

Công đức nhớ hai bà.

(1) Ðổng Thiên - vương cởi ngựa sắc phá được giặc Tầu, rồi lên núi Vệ - linh mà bay lên treời mất.

(2)  Ðinh tiên - hoàng hồi nhỏ chăn trâu ở động Hoa - lư, đã biết lấy cỏ lau làm cờ; cùng những đứa con nít tập trận. Sau trở nên một vị anh - hùng đánh đuổi được binh Tầu, dựng cờ độc - lập trong nước.

 

Mấy Bà Annam sang trọng.

Hay dùng thứ thuốc giặc hiệu NITIDOL  GONIN để giặc những thứ đồ hàng và các thứ đồ tốt của mình mịn mỏng . Thuốc NITIDOL  GONIN là thứ thuốc mới chế, giặc quần áo khỏi phải dùng sà bong, khỏi phải nấn, khỏi phải trả, không mệt nhọc.

Lấy môﴠchút NITIDOL bỏ vào chậu nước nóng, bỏ đồ giặc vô rồi đi chơi hay làm công chyện khác một lát lấy ra xả và phơi là rồi, đồ đã trắng sạch mà không đúa không mục.

CÓ BÁN TẠI :

ÐẠI - PHÁP Ðai - dược - phòng

Ðường Drmay số 84- 90 Saigon.

Maurice Barberousse. Nhứt - đẳng bào chế - sư .

Cựu y - sanh tại Dưởng - đường Paris.

THƯỢNG ÐẴNG DƯỢC PHÒNG

SOLIRÈNE

Ở ngang nhà hát tây

PHÒNG RIÊNG ÐỄ THỬ NGHỀ THEO CÁCH HOÁ HỌC

THUỐC BÀO CHẾ SẴNG

TRỮ CÁC VỊ THUỐC- ÐỒ VẬT HÓA HỌC

LẢNH ÐẶT- ÐỀ PHÒNG HÓA HỌC

CÓ BÁN ÐỦ ÐỒ KHÍ NGHỆ VỀ VIỆC MỖ XẺ ÐỒ ÐỂ CHO NHỬNG NGƯỜI CÓ TẬT DÙNG.

SỞ RIÊNG ÐỂ CHẾ THUỐC THEO TOA QUAN THẦY LÚC GẮP RÚT TRONG BUỔI TRƯA VÀ NỮA ÐÊM KHUYA KHOẮT.

Bán thuốc trong Lục- tĩnh không tính tiền gởi.

LÀM KHIẾN CON MẮT THEO CÁCH Y- KHOA.

Bán đủ đồ dùng trong việc trồng răng.

Ðồ nghề về việc chụp hình- Dầu thơm đủ thứ.

Làm Ðại- lý cho hãng "KODAK".

Còn ai mà không biết xứ Nam- kỳ nầy.

Còn ai mà không biết thứ.

RƯỢU RHUM MANA

Là thứ thượng hảo hạng. Rượu Rhum Mana mới chánh là thứ rượu Rhum thiệt tốt nhứt. Khi mua hảy nài cho phải hiệu Mana và có dán nhản trắng.

Ðộc quyền đại lý :

Steomme rciale MAZET d’lndochine

SAIGON

VUI THÚ TRONG GIA ÐÌNH

Cái vui thú trong- bóng nhứt, bền- bĩ nhứt, là cái vui thú trong gia- đình. Trong các sự giải- trí, giúp vui trong gia- đình thì không có vật gì bằng :Máy hát PATHÉ và dĩa hát PATHÉ.

Nghe nhạc hay thì có thễ đỗi tánh tình con người và nhạc cũng giống một thứ tiếng nói riêng mà tinh thần, trí nảo chưa tỏ ra đặng.

Lúc trước, nghe máy hát, dĩa hát thì khó ưa thiệt, dạng thì rè rè, tiếng thì khan- khan nghẹt- nghẹt, khi nào cũng giống giọng ông già khò- khè trong ống. Chớ như bây giờ nghề làm dĩa hát đã tinh xảo lắm. Dĩa chạy bằng kim sắc, lấy hơi điện- khí đã khá rồi, mà mới đây hảng pathé lấy hơi hãn Annam, lại dùng máy Vô- tuyến- điện mà lấy; thì hết sức tinh thần, hết sức êm ái, rỏ ràng. Hiện bây giờ dĩa hát kim- thời nhứt là dĩa hát pathe vô - tuyến - điện, trông đỏ có con gà.

Ðàn - bà khôn thì làm gia -  đình vui vẽ và nên sắm máy hát PATHÉ. Chồng khỏi đi chơi lảng phí, con cái tuy là chơi mà mở mang trí nảo.

Máy hát đủ thứ, dĩa hát vô - tuyến - điện bán tại:

PATHE - ORIEN  10, Boulevard Charnner - SÀI GÒNAdd comment