THU HỒ: Mái tóc em gái trường Gia Long

 

maitoc

mai-toc-1

mai-toc-2-5

Nhạc: Thu Hồ, bìa Thẩm Thúy Hằng - in năm 1965 tại Sài Gòn.

 

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment