Thêm một tư liệu về HÀN MẶC TỬ

 

han-mac-tu

 

In bìa 2 của báo Thế giới. Xuất bản tại Sài Gòn, ra hàng tuần, số 1 ra ngày 20.10.1949, số cuối cùng: số 10 ra ngày 30.12.1949. Ca khúc của nhạc sĩ Lê Thương ở số báo số cuối cùng.

 

tulieu-hmactu

 

L.M.Q

VIII.2013

Chia sẻ liên kết này...

Add comment