PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên)

Mục lục
PHỤ NỮ TÂN VĂN (số đầu tiên)
CHƯƠNG -TRÌNH CỦA BỔN -BÁO
LỜI TÂM - HUYẾT CÙNG CHỊ EM ÐỒNG -BÀO
Các danh - nhơn trong nước đối với vấn-đề phụ-nữ
VỀ VĂN- HỌC CŨA PHỤ- NỮ VIỆT- NAM
VĂN -UYỄN
CÁI TƯ - TƯỞNG
VIỆT -NAM PHỤ -NỮ LIỆT -TRUYỆN .
PHẦN NHI ÐỒNG
BỖN- BÁO CẨN- KHẢI ?
Tất cả các trang

 

Trong lịch sử báo chí Việt Nam, tờ báo dành cho nữ giới, lừng danh nhất vẫn là tờ Phụ Nữ Tân Văn: Báo xuất bản hàng tuần. Là tờ báo lấy phụ nữ làm đối tượng đọc chủ yếu, xuất bản thứ 2 ở Việt Nam sau Nữ Giới Chung xuất bản năm 1918. Năm thứ nhất, số 1, ngày 2-5-1929. Sau khi ra số 271, ngày 20-12-1934, báo ngừng xuất bản một thời gian. Ngày 1-4-1935 ra số 272; ngày 21-4-1934 ra số 273- số cuối cùng- rồi ngừng hẳn.


PHUNU-5R

Có thời gian Báo bị cấm lưu hành ở Trung kì. Giám đốc : Bà Nguyễn Đức Nhuận ( tức Cao Thị Khanh), Quản lí : Bùi Hữu Minh, Tòa soạn: 42, phố Catina; sau là 65, phố Mátxigiơ, Sàigòn. In ở nhà in J.Việt, sau là Bảo Tồn, Xưa Nay. Khổ báo 325x250mm. Những tác giả cộng tác chính: Phan Khôi, Băng Tâm nữ sĩ, Nguyễn Thị Kim, Hồ Tố Quyên, Quách Tân, Trịnh Đình Rư, Thiếu Sơn, Hồ Biểu Chánh...

Có thể khẳng định một điều rằng Nữ Giới Chung là tờ báo mở đường, Phụ Nữ Tân Văn đi tiếp con đường đó và hoàn thành nó rất tốt. Khai hoá dân trí cho người phụ nữ, đưa họ đến với ánh sáng của tri thức, giúp họ nhìn nhận cuộc sống ở mọi khía cạnh đầy đủ hơn, phong phú hơn.

Tài liệu quý này, trang web www.leminhquoc.vn công bố lần đầu tiên là do các bạn sinh viên Khoa Báo chí Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM sưu tập và cung cấp. Văn bản này giữ đúng cách thể hiện của Phụ Nữ Tân văn.

L.M.Q

XI.2013Add comment