TUỔI HOA: Số đặc biệt TRUNG THU năm 1973

 

trung-thu

 

Số báo 208, phát hành ngày 1.9.1973 tại Sài Gòn. Chủ nhiệm: Chân Tín; Thư ký tòa soạn: Hà Tĩnh. Tranh bìa Vi Vi. 60 trang, giá bán 60 đồng. Post lại bài thơ của tác giả Trần Thị Nguyệt Mai, tương đối tiêu biểu phong cách thơ học trò miền Nam thuở ấy. Ngoài ra còn có thơ: Đỗ Thị Hồng Liên, La Ty, Trần Thị Phương Lan, Tạ Nghi Lễ, Thụy Đỗ; văn xuôi: Kim Hài, Nguyễn Thái Hải, Linh Giang, Ngọc Bích, Minh Quân... Truyện tranh: Trầm Giao & Nguyễn Tài...

L.M.Q

 

tho-tuoihoa

Chia sẻ liên kết này...

Add comment