Tuần báo VIỆT BÁO

 

viet-bo

 

số 1 phát hành 21.5.1949. Giám đốc: Lê Thọ Xuân, Tổng Thư ký tòa soạn: Lê Tràng Kiều. Bìa: Lụa của họa sĩ Mai Trung Thứ. 36 trang. Tòa soạn: 9 đường Lacouture (Sài Gòn).Bìa các số sau hầu hết là ảnh nghệ thuật của Võ An Ninh.

Chia sẻ liên kết này...

Add comment