Vài hình ảnh về nhạc sĩ PHẠM DUY

 

Ông bạn lương y, nhà nghiên cứu, nhà giáo Lê Hưng VKD vừa email đến tôi trên một trăm hình ảnh liên quan đến nhạc sĩ Phạm Duy. Hình ảnh do KTS Nguyễn Văn Anh - người thiết kế và thực hiện công trình Linh hoa tuệ đàn (Bình Dương) chụp. Tên công trình này, do ông Lê Hưng VKD đặt giúp công ty của ThS Nguyễn văn Thiền. Nay tôi post vài tấm hình - như tư liệu dành cho người yêu nhạc Phạm Duy.

L.M.Q

(XII.2013)

Nhamduy-01

Tương Phạm Duy tại Linh hoa tuệ đàn

phamduy03

Mộ Phạm Duy tại Linh hoa tuệ đàn (Bình Dương)

pjhamduy-04

Thông tin về tượng Phạm Duy

phamduy-02jpg

Ca từ của Phạm Duy được chạm trên phần mộ

phamduy_1

Tượng Phạm Duy

NPQphamduy

Nhạc sĩ Duy Cường bên tượng Phạm Duy tại Linh hoa tuệ đàn (Bình Dương)


PV

Chia sẻ liên kết này...

Add comment