NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam - Các thể tài trên Nữ Giới Chung:

Mục lục
NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TỜ BÁO NỮ GIỚI CHUNG
Những đặc trưng về hình thức và nội dung của Nữ Giới Chung:
Các thể tài trên Nữ Giới Chung:
Chương II. NỘI DUNG MỘT VÀI SỐ BÁO
NỮ GIỚI CHUNG Số 3 ngày 22 février năm 1918
Tất cả các trang

III.    Các thể tài trên Nữ Giới Chung:

Các thể tài trên Nữ Giới Chung khá phong phú. Ban đầu chủ bút Sương Nguyệt Anh chủ trương có 8 đề mục. Nhưng khi khảo sát các tờ báo còn lại, chúng tôi nhận thấy các đề mục không phải lúc nào cũng xuất hiện một cách đầy đủ trên một số báo. Ví dụ như ở số 1, số đầu tiên của Nữ Giới Chung thì chỉ có 6 thể tài, số 3 thì có tới 7 thể tài, số 5 thì có 8 thể tài.
Đặc biệt ởøsố 18 thì xuất hiện thêm thể tài Đồng Thoại nên trên số báo này có tới 9 thể tài, duy nhất về sau chỉ có số 21 mới có 9 thể tài như vậy.
Ơû đây, chúng tôi không nói đến múc Cẩn cáo thường xuất hiện đầu tờ báo khi toà soạn có điều gì cần nhắn gởi với bạn đọc.
Tóm lại, Nữ Giới Chung có các thể tài chính sau
1.    Xã Thuyết
2.    Học Nghệ
3.    Gia chánh
4.    Văn uyển
5.    Tạp trở
6.    Thời Đàm
7.     Truyện ký
8.     Tiểu  thuyết
Sương Nguyệt Anh đã khái quát nội dung của 8 mục chính của nó như sau:
Phàm những bài bàn về các vấn đề có lợi ích chung trong bạn gái, có quan hệ lớn đến việc đờn bà, lấy lẽ công bình tình mà luận. Một, chú ý về thuần phong hóa, hai, cổ động về việc công thương. Tóm lại là ngụ cái tinh thần của bổn báo thì thuộc về mục Xã Thuyết.
Phàm về những nghề chuyên môn, đã có thiệt nghiệm, mà rất giản dị hay làm tay, hoặc dùng máy, có thể ngồi nhà mà nghiên cứu, không thầy mà chế tạo được, rất giúp ích cho nhà làm nghe, thì thuộc về mục Học Nghề.
Phàm những việc cần dùng hàng ngày trong gia đạo như may vá, nấu nướng, tính toán, thuốc thang, cách nuôi con, dạy con chỉ bảo đứa ăn đứa ở, cho có kỷ cang, có nề níp thì thuộc về  mục Gia chánh.
Phàm những bài từ, phú, thơ ca của mấy bực danh viên, khuê tú, ngắm trăng, nhả ngọc, phúng châu, lấy câu văn mà di dưỡng tính tình, mượn bút hoa mà vẽ vời tư tưởng thì thuộc về mục Văn uyển.
Phàm những bài không vào môn loại nào, không có thể loại gì, như bài”lai kiểu”, lời “cách ngôn”, chuyện “khôi hài”, câu “thai đố”! Và các cuộc chơi tiêu khiển, mà có ích cho trí khôn thì thuộc về mục Tạp trở.
Phàm những việc hiện tại ngoài thế giới, trong nước nhà, mà có quan cảm với nữ giới, hoặc các phóng viên gởi lại, hoặc theo báo Tây dịch ra, cứ trong sự thiệt, hay khen chê, như thể lệ nhà làm sử vậy, thì thuộc về mục Thời đàm.
Phàm những liệt truyện các bà mẹ hiền, dâu thảo, đức hạnh, tài ba xưa nay, đem phấn son tô điểm non sông, mà mai một, không mấy ai nhớ được lịch sử. Nhứt là những bà có tài đức trong nước ta, đều sao lục lại làm tập kiểu thơm, làm bia kỉ niệm, làm gương cho khách hồng quần, thì thuộc về mục Truyện kí.
Phàm những truyện  có tính lí thú của mấy nhà Đại thuyết gia, kí thác làm người trong sách, mà tả các chơn tướng thói đời lòng người. Ngụ ý khuyên răng, nghĩa thưởng phạt, trong lúc mau vui, đặng ngăn ngừa các thói xấu trong xã hội thì thuộc về mục Tiểu thuyết.
Sau nữa bổn báo xin nhắc rằng: Phàm những bài nào, hoặc có câu nào chữ nho, thì dưới lại xin chú thích minh bạch, đặng bạn đọc báo, khỏi phiền về cũng một tiếng nói, mà thành như cái ranh hạn vô hình.

A. XÃ THUYẾT:

Phần Xã Thuyết chính là diễn đàn những người phụ nữ được nói lên tiếng nói của mình. Đây là tiếng nói đòi quyền bình đẳng, đòi được tôn trọng. Vì thế Xã thuyết là tiếng chuông vọng nhất, ngân nhất của tờ Nữ  Giới Chung. Phần này thường do Sương Nguyệt Anh phụ trách chính, những bài viết củabà ở mục này rất sắc, chúng tập trung vào, có tính kêu gọi, lý giải vấn đề rất thực, rất hiệu quả. Đề tài xoay quanh những chuyện như: “Cách ăn mặc của đờn bà nước ta”, “Bàn về sách dạy đờn – bà con gái”, “ Lòng yêu nước của đờn – bà Pháp”,   “Lòng nhiệt thành”…
Dưới đây là một đoạn trong bài “Lòng yêu nước của đờn bà Pháp” của Nguyễn thị Bỗng:
“ Người ta ai không có nước, nước cũng như nhà nếu biết yêu thân thì phải yêu nhà, muốn giữ vẹn nhà thì phải yêu nước
………………
yêu nước thì hoặc lấy của, hoặc lấy sức, hoặc lấy tài, hoặc lấy đức. Yêu nước thì phải dùng lưởi, hoặc dùng bút, hoặc đổ máu ra mà làm cho tổ – quốc được quang vinh.
Dẩu mình có thiệt mà nước mình được ích cũng làm, dẩu mình có hại mà nước được lợi cũng làm.
Hoặc ở số báo thứ 9, bài viết lại khuyên chị em phụ nữ không chỉ nên lủi thủi trong xó bếp, hoặc chỉ say mê trong việc ngâm vịnh thi phú mà còn phải biết tình hình thế sự. Mở rộng nhãn quan để tìm hiểu “tình trong thế ngoài”. Phải biết nâng cao trí thức để có được một cuộc sống tự lập chứ đừng nên núp mãi dưới bóng trượng phu:
“Thửơ xưa, tài nữ nước ta như bà Đoàn Thị Điểm, bà Hồ Xuân Hương, Bà phủ Thanh Quan, bà Diệu Liên công chúa là đương buổi thời khao cử nhất sĩ nhì nông. Ngày nay ngọn sóng Aâu trào qua Nam Hải, các khoa học mênh mông, công nghệ ấy, khoa học thế kia, trông người mà nghĩ đến ta,  tình buồn cảnh buồn mà không cảnh buồn mà không buồn lại buồn cảnh bông tàn trăng khuyết là sao vậy?
Kìa ta mở cặp mắt ngó ra hoàng hải, nguời âu Mỹ làm thầy giáo cũng là đàn bà, mà thầy kiện cũng là đàn bà, trong tay sẵn có một nghề, không phải nương nhờ người nam tử. Aáy cái học người ta như thể há chẳng như người mình không bệnh mà rên!
Chị em ơi! Cái nết đánh chết cái hay,dẫu vẫn như Ả Tạ nàng Ban, cũng chẳng qua một cái trò chơi. Muốn có cái địa vị ngang hàng với nam tử thì chẳng những việc tề gai nội trợ phải thuộc lòng mà tình thế trong ngoài cũng phải ráng lên mà ghé mắt, tuy chẳng được như người Aâu song cũng chẳng phụ tiếng con cháu Lạc Hồng…”
Ngoài Sương Nguyệt Anh thì cũng có một số tác giả khác tham gia phụ trách mục như Nguyễn Song Kim, Trần Thị Đào, Nguyễn Thị Bỗng...
Phần này được viết bằng văn phong chính luận nhưng không vì thế mà khô khan cứng nhắc. Hiểu được tâm lý của nữ giới chủ bút Sương Nguyệt Anh đã dùng hình thức trò truyện tạo không khí gần gũi thân mật. Từ đó sẽ gây nên sức hút hơn đối với độc giả.
Qua những gì khảo sát có thể nói phần Xã Thuyết là linh hồn của tờ báo. Thông qua mục này mục đích và tôn chỉ của bổn báo được thể hiện rõ nhất. Những tư tưởng cấp tiến của chủ bút Sương Nguyệt Anh đã góp phần vào công cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng nam nữ trong xã hội, cung cấp cho người phụ nữ những tri thức lý luận vô cùng sắc bén.

b.    HỌC NGHỆ :

“ Thế lực người đờn bà “ mà Sương Nguyệt Anh nói tới nếu chỉ coi là bẩm sinh của phụ nữ thì vẫn chưa đủ. Bởi lẽ nếu họ muốn được ngang bằng với nam giới, họ cần phải làm tốt vai trò của mình trên mọi lĩnh vực từ gia đình cho đến xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra là họ cần phải làm gì?. Hiểu được điều đó, Nữ Giới Chung rất chú trọng đến các việc học nghề, nhằm giúp giới “ quần xoa “ có thêm tri thức và kỹ năng để thực hiện trọng trách của mình trong các công việc mà họ phải gánh vác.
Mục Học Nghệ này hướng dẫn bạn đọc cách làm nhiều thứ như: dầu thơm, trà tàu, làm đồ hộp, trồng đu – đũ… hết thảy những gì có thể dạy cho chị em phụ nữ. Nữ Giới Chung quan niệm, có người phụ nữ có trong tay một nghề nào đó sẽ giúp ích đỡ đần cho gia đình, chồng con họ. Cách hướng dẫn của Nữ Giới Chung khá chi tiết cặn kẽ ( có thể tham khảo bài hướng dẫn làm nước hoa ở số 1, phần nội dung để hiểu rõ hơn)
Không những chỉ vừa dạy nghề cho người phụ nữ, Nữ Giới Chung đồng thời còn cung cấp thêm những kiến thức về lịch sử văn hóa thông qua việc nói rõ nguồn gốc của nghề nghiệp. Và như thế nó đi sâu vào hai hướng: một là phổ thông, hai thiệt nghiệp. Tức là phải học để nâng cao hiểu biết và biết làm ăn.

C.  GIA CHÁNH:


Cho dù người phụ nữ trong Nữ Giới Chung có ý thức “vùng dậy”, song dĩ nhiên họ vẫn không thể quên đi trách nhiệm mang tính thiên định của họ, đó là tề gia nội trợ, làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ. Vì thế, tờ báo rất chú trọng mục này.
Ở mục Gia Chánh ta có thể tìm thấy những mục nhỏ thường xuyên xuất hiện như: Cách ăn ở, Phép nuôi con, Việc vặt trong nhà, Nữ – tữ giáo dục, đối với người nhà, Đối với người ngoài, giản – dị liệu bệnh pháp…
Mục này thường do cô Lê –Ái – Kiều phụ trách, trong mỗi mục nhỏ lại thường giao từng người phụ trách như Nữ – tữ Giáo dục do Trần – thị – Đào…
Gia Chánh giúp cho bạn đọc nữ biết được nhiều điều vặt trong cuộc sống, đọc Nữ Giới Chung ngoài nâng cao kiến thức cho bản thân, họ còn trở thành một người vợ, người mẹ đảm đang trong gia đình
Dưới đây là hướng dẫn “Cách vệ sinh các món ăn”
Gạo – Gạo là món ăn nhứt cần của người phương Đông ta, trong có chất trứng gà, chất mở, chất nước, chất bột. Mà chất trứng gà có 7 phần 10, nên ăn rất bổ dưỡng cho người ta lắm
Gạo lúa có nhiều lân  - chất cho nên ăn nó thì bổ nảo, gạo giã thiệt kỹ, ă n thì hay sanh ra chứng nhức đầu, sưng chân vân vân.
Gạo nếp ăn nó lâu tiêu, phàm người yếu bao tữ thì không nên dùng
Hay những mẹo vặt dùng trong gia đình, với những mẹo vặt này không chỉ người phụ nữ thời đó cầnmà ngay cả phụ nữ ngày nay sử dụng vẫn tốt:
VIỆC NÊN CẦN BIẾT
Phép thử nước uống: Lấy một ly nước lạnh, hòa rượu chén chục chữ với sà bông, rồi nhỏ 2, 3 giọt vào ly nước ấy. Nếu không có chất tạp, thì nước vẫn trong, mà xấu, thì tự nhiên phải nổi bột trắng. Hoặc lấy một ly nước, bỏ chút Hàn-the, “Bằng-sa” vô, thì nước cho chất độc.

Cách làm nước ngọt ra mặn:  Những nơi gần biển, ít chỗ có nhiều nước ngọt. Nay có một cách, múc nước đổ vào một cái thạp, để lóng một vài giờ đồng hồ, cho nó chìm những chất dơ xuống dưới đáy, rồi gạn lấy nước trong, nấu xôi để một lát cho lóng hết, lại gạn lần nữa. Nếu đi gạn lại vài 3 lần như vậy, thì nước mặn cũng hóa ra nước ngọt.

Phần rửa ve chai: Lấy ít vôi đổ ve, cho nước lạnh súc một lần, thì ve sạch như mới.

Phép cặm nhành bông trong bình cho đặng tươi lâu: Lấy một chút muối bỏ vô trong bình, sẻ cặm nhành bông thì được tươi lâu.hay đốt gốc cho cháy, sẻ cặm vô nước cũng đặng.
Đối với người phụ nữ làm mẹ là thiên chức cao quý, vì thế Nữ Giới Chung đã dành phần nhiều đất của mình để hướng dẫn cho người phụ nữ cách nuôi con sao cho tốt, đây chính là mục rất có ý nghĩa của Nữ Giới Chung. Phép nuôi con của Nữ Giới Chung hướng dẫn rất nhiều việc, thu hút được sự quan tâm của các bà mẹ. Đây cũng chính là chuyên mục xuất hiện thường xuyên trên Nữ Giới Chung.

D.    VĂN UYỂN:

Trong giai đọan này bất cứ một tờ báo nào cũng đều khá chú trọng đến văn học. Văn học hiện đại tìm được chỗ đứng để tồn tại và phát triển chính là nhờ vào báo chí, nhưng nói đi thì cũng ngó lại văn học chính là phần làm cho tờ báo dễ đến với độc giả hơn, dễ thu hút người đọc tờ báo hơn. Văn học trên Nữ Giới Chung khá phong phú với nhiều thể loại khác nhau. Nhưng cuối cùng vẫn luôn thực hiện một mục đích là nâng cao dân trí cho người phụ nữ. Văn Uyển là chuyên mục thiên về văn học. Ngay từ tên gọi mục này, chúng ta đều đã  có thể hình dung ra được nội dung trong nó. Phần Văn Uyển thường là phần “ Uống trà vịnh thơ”, song với Nữ Giới Chung, nó còn mang tải nhiều vấn đề xã hội sâu sắc, không còn là chuyện nhàn tản thơ văn mà đã ý thức được vai trò của văn chương trong công cuộc đổi mới xã hội, đặc biệt là gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh phụ nữ. Hãy xem nữ sĩ Trần Thị Đào cảnh tỉnh phụ nữ như thế nào:

TIẾNG CHUÔNG NỮ GIỚI
Bạn Nữ giới ta, từ đã lâu rồi: Như mưa giội nhành hoa, mây giăng án nguyệt, giữa vườn xuân chẳng phất đặng mùi hương, ttrong đêm tinh không soi chung bóng rạng. Dường ấy huê há hay không tủi, nguyệt hà hay không buồn….! Dầu huê không tuổi, dẫu nguyệt không buồn, mà người trong cảnh vậy há khôn. Căm!… ?.
Vậy nên tiếng chuông này, dường than thở, dường khuyên lơn, dường khiêu khích. Than là than chị em ta, bấy lâu ẩn chốn khuê môn, nhọc nhằn thân sản dục, ghe phen khổ cực với nhân quần luống  công hưởng chút công tấm mẳn, khuyên là khuyên chị em ta, đam phấn son mà trang điểm tài nghề, đem đức hạnh mà trau dồi nhan sắc. Khích là khích chị em ta; tua biết gái lành thi duyên toại, chớ nói rằng chồng quý thì ắt vợ sang. Dầu cho giá đúc nhà vàng mà không( dung), hạnh, công, ngôn thò cũng hổ.
Khoan nhặt tiếng chuông nữ giới, ới ai ôi thức tỉnh giấc đêm, tuân?. Đã sinh giữa chốn dinh hoàn, cái thân há để phụ phàng mai sau.
Trần Thị Đào


-    Về phần đăng tải thơ văn, Nữ  Giới Chung chia làm hai thể loại thơ: đương  đại và thơ cũ. Thơ văn đăng tải trên Nữ Giới Chung thường chia ra làm “ Thơ văn Trung kỳ”, “Thơ văn Bắc kỳ”… bổ sung cho sự phong phú của tờ báo. Qua đó cũng chứng tỏ được sự lan rộng của tờ báo khắp trên cả nước. Bài vở đóng góp cho tờ báo không chỉ giới hạn ở vùng Gia Định, mà còn ở địa phận ngoài Trung – Bắc kỳ.
-    Tuỳ vào từng số báo mà Mục Văn Uyển khi thì xuất hiện rất nhiều mục nhỏ: như ở Nữ Giới Chung số 4 thì chỉ có hai mục nhỏ, nhưng ở số 5 thì có tới 11 mục… thật khó giải thích lý do vì sao, có thể là Nữ Giới Chung phụ thuộc vào số bài viết của cộng tác viên gởi về.
Ngoài những tác phẩm được viết theo bút pháp cũ, thì trên Nữ Giới Chung xuất hiện “ Từ khúc mới” dành để giới thiệu những tác phẩm được viết theo lối văn mới, mạnh mẽ hơn,  thoáng hơn như bài “ Nhớ bạn” của Nguyễn Thị Quỳnh:
Ai!
Ai ôi!
Nhớ bồi hồi !
Ra đứng trông trời.
Ngậm ngùi !
Bóng trăng soi.
Xa xa trông tưởng bóng người
Với !
Vội mời,
Chẳng thấy ai tới nơi.
Thẩn thơ ngoài
Vẩn vơ hoài
Ngồi !
Dùi mài,
Dựa gốc mai
Tấc dạ đầy vơi
Mong nhớ khôn nguôi
Bên lầu mờ ngẩn bóng lui
Ngọn nhành lác đác sương rơi, lạt mùi
Ngoài việc khơi dậy những tích xưa viết về những gương phụ nữ anh hùng thì Nữ Giới Chung còn đăng các bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương…Dưới đây là hai bài thơ của nữ sĩ Hà – thị - Hải
THƠ VỊNH BÀ TRIỆU ẨU
Anh hùng mụ Triệu chả chà cha,
Rõ mặt là vua Lệ – Hải ta.
Việc nước dân mình ba chú chệt,
Ngọn cờ trước gió một nhành hoa.
Vốn trong son phấn đành thân gái,
Sánh lại mày râu chân mặt già.
Sáng nghiệp đã đành câu “sự khứ”
Mà quân Ngô nó ghê bà.
……………………………………………….

THƠ VỊNH BÀ TRƯNG NHỊ.
Gởi đến canh thơ mới thấy tình,
Tiếng đồn cô Nhị báo thù anh,
Nổi nhà tuy thế lá duyên chị,
Việc nước vì chưng cũng phận mình.
Danh tiết có chung phần tữ sách,
Bá vương riêng để nghiệp Mê Linh,
Nào ai đồn xạo bà Trưng Chúa,
Em gái bà đây cũng đáng kinh.

Hà- Thị - Hải


Nữ Giới Chung đã rất tài tình khi đã biết tìm cách khơi giậy trong lòng người phụ nữ sự tự hào giới tính. Chắc chắn những tấm gương nữ anh hùng trong suốt hơn 4000 năm dụng nước và giữ nước của dân tộc sẽ khơi gợi được sức mạnh vươn lên tự khẳng định mình của người phụ nữ.
Hoặc ở một số báo khác của Nữ Giới Chung trong phần Văn Uyển có đăng tải một bài thơ: “ Bài ca khuyến nông”. Thông qua bài thơ nữ sĩ Sương Nguyệt Anh vừa chỉ dẫn cho độc giả biết địa thế Việt Nam vừa kêu gọi mọi người yêu quý đất đai:

Chị em ôi hỡi chị em
Có lòng   nghĩ đến nước Nam chăng là
Kìa kìa địa thế nước ta
Thiên – thơ – định – phận sinh ra cũng kỳ
Phân mao giẩy núi chạy đi
Cùng liền một giãy hình thì dài cong
Trung Kỳ hẹp thắt lưng ong
Hai đầu nam bắc càng vùng rộng ra
Có người nói ví nước ta
Một đòn hai thúng quả là không sai
Đời xưa chia giữ từng nơi
Bắc thời nước cũ nam thời Lạp Xiêu
Đinh, Lê đến với Nguyễn Kim
Mới mừng nhất thống không hiềm phân chia
Tốt thay cẩm tú ha sa
Khai hoang đã ngoại bốn ngàn năm lâu
Ba kỳ đất nước phong sưu
Biết bao điền thổ biết bao núi rừng
Trung châu các đất đồng bằng
Từ xưa khai khẩn phong đăng đã nhiều
Thượng du với các viễn châu
Rừng xưa xanh ngắt một màu chăn hoang
Người mình nếu biết mở mang
Cây trồng phải phép mới là lợi nguyên
Tiếc thay dân trí chưa khôn
Sự nông phải phép đua chen với người….

E.    TẠP TRỞ:

Có thể coi tạp trở là một phần lặt vặt với nhiều mục giải trí, thư giãn nhưng hàm chứa trong các mục này vẫn là vấn đề phụ nữ. Ngoài ra còn đảm nhiệm chức năng giáo dục giá trị nhân phẩm sâu sắc.
Trong Tạp Trở nó chứa đựng nhiều mục nhỏ thường xuyên xuất hiện như: Mẹ con nói chuyện cách trí, Cách ngôn, Thai, Chị em nói chuyện…và cả những bài thơ, bài văn của độc giả gởi đến báo. Có một điều cần quan tâm là mục Tạp trở là cho Nữ Giới Chung trở nên phong phú hơn rất nhiều, nó cũng thường là phần chiếm số lượng có lớn trong tờ báo. Có số  báo Nữ Giới Chung có đến 13 -15 mục như NGC – số 3, NGC – số 4
Chúng tôi xin được giới thiệu một vài nội dung của các mục
Thai
Đây là dạng câu ra câu đố, tạo nên mục giao lưu giữa độc giả với báo. Những ai đáp trúng sẽ có thưởng
“ Bổn báo ra mấy câu thai sau nầy ai bàng đặng bắt thăm sẻ thưởng nhựt – trình mổi câu một tháng coi chơi. Từ ngày đăng báo cho đến mười lăm ngày, thời thôi thâu đáp từ.”
Câu thứ nhứt
Hoại ( hoặc đọc quại);  bất đầu cơ bán cú đa
Xuất tuý Kiều một câu.
Câu thứ 2
Còn tiên tích việc ở tay khi đêm khép mở khi ngày riêng chung
Xuất vật dụng
Câu thứ 3
Đào đà sa ngọc trong vòng ấy, gở đặng thì xuân cũng phải già
Xuất vật dụng
(Nữ Giới Chung, số 3)

F.    THỜI ĐÀM:
Mục này quan trọng nhất chính là phần đăng những tin tức, mang tính thời sự trong và ngoài nước. Các tin tức xoay xung quanh cuộc sống của người dân các tỉnh Nam bộ, đó là mục “ Nam Kỳ thời sự”, “Việc nước ngoài”, “ Việc trong nước”… Những tin tức này làm cho tờ báo mang tính phong phú, không chỉ xoay quanh việc cổ vũ tinh thần, đòi quyền lợi, kêu gọi phụ nữ mà nó còn chú trọng vào việc đưa tin. Qua đó cũng thấy được rằngNữ Giới Chung tuy là tờ báo đầu tiên dành cho phụ nữ nhưng nó cũng rất chu đáo, hoàn chỉnh. Tuy vậy, những tin tức trên Nữ Giới Chung có khi đăng lại từ các báo khác như: Nam Phong tạp chí…
Dưới đây là một mẩu tin đăng trên Nữ Giới Chung:
“MỘT NGƯỜI THIẾU – NỮ NHỰT – BỔN LÀM QUAN TÀU
Vẩn tại Nhựt – bổn bấy lâu nay thì có đàn – bà coi mấy tàu, cầm bánh xe hơi cùng là xe – lữa, chớ thưở nay dầy trong các nước nào cũng thế chưa có đờn bà làm quan tàu. Nay tại Nhựt – bổn mới có  một nàng thiếu – nữ ra thi đỗ lấy bằng cấy làm quan tàu”
“MỘT BỊNH LẠ
Tại Thượng – Hải mới sanh ra một bịnh truyền – nhiễm rất lạ nhưng mà không hại bị nhứt đầu và nóng lạnh trong ba hay bốn bữa rồi hết. Theo lời Nhựt – báo “Sanghai Times” nói thì tại Thiên – Tân có 200 ngàn người bị bịnh ấy”


G.    TRUYỆN KÝ:
Thường một số thì Nữ Giới Chung đăng từ 1 – 2 bài ký, viết về các gương phụ nữ tiêu biểu có tính chất giáo dục cho người phụ nữ những đức tính tốt, để họ học tập noi theo. Những câu chuyện ký như: “ Truyện bà Mạnh – vỏ”, “ Truyện cô Ái – Chi”…


H.    TIỂU THUYẾT:


Toàn bộ số báo Nữ Giới Chung chỉ đăng hai tiểu thuyết đó là “Băng Thuyết Nhơn Duyên” – một tiểu thuyết của Tàu, và “ Chuyện Ngàn Ngày và một Ngày” – đây là chuyện “ Nghìn lẻ một đêm”. Đến khi đình bản hai truyện này vẩn còn đang dang giở, chưa đưa đến cho độc giả đựơc kết cuộc của cả hai câu chuyện.
Có thể theo dõi phần dịch hai câu chuyện này qua nội dung hai số báo được nhập vào.
Tóm lại, qua các thể tài của Nữ Giới Chung có thể nhận thấy rằng, dù là tờ báo đầu tiên dành cho phái nữ, đi những bước đi khai lối, thế nhưng Nữ Giới Chung đã biết làm sao cho tờ bao phong phú, mang tính phụ nữ nhưng lại rất sâu sắc, chu toàn.
Cũng phải nhìn nhận một điều rằng viết cho Nữ Giới Chung không chỉ là những người cộng tác, những người phụ nữ mà có cả những “bực tài trai”, họ tham gia gởi bài về nói lên quan điểm của mình, tạo sự phong phú cho tờ báo. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của tờ báo khá lớn, làm thay đổi quan niệm suy nghĩ của người phụ nữ đã bao đời quen với việc nội trợ, phục tùng, đã làm cho không ít người nam bảo thủ khó chịu, họ đã gởi thư về trách mắng, thậm chí chửi rủi Nữ chủ bút: “Bà Sương Nguyệt Anh tôi mong bà bỏ ý định ngông cuồng đòi nam nữ bình quyền, bỏ ý định hô hào giải phóng phụ nữ. Tui biết bà cũng có dăm ba chữ thánh hiền, chớ không như bọn người vô học, bọn người tiểu nhơn. Tại sao bà lại làm như vậy?Ngay bọn canh điền khố rách áo ôm chữ nghĩa không đầy lá me, cũng không có ý tưởng như bà, chúng vẫn giữ tròn đạo làm vợ, làm chồng. Cha bà ngày trước từng dạy bà đủ điều về nữ tắc nữ công kia mà ! Hay là bà quên hết trơn rồi. Hay tại chồng bà chết sớm nên bà không biết phận làm vợ của một người đàn bà…”cả những lời cảnh cáo “Bà nên nhớ bà là một người đờn – bà có chồng chết sớm con chết trẻ, bà nên sớm lui gót về quê nhà, không nên ở đất Sài thành này. Bà thủ tiết để nêu cao chữ tiết hạnh mà người cha bà từng rao giảng tốt hơn là làm chủ bút báo “hãy coi chừng””
Tất cả những nhiều lời cảnh báo đó không thể làm tác hại đến ảnh hưởng tốt đẹp mà Nữ Giới Chung, dưới sự lãnh đạo của Sương Nguyệt Anh đã tạo được nền móng tốt đẹp cho những tờ báo dành cho nữ giới sau này.Add comment