NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam - Những đặc trưng về hình thức và nội dung của Nữ Giới Chung:

Mục lục
NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TỜ BÁO NỮ GIỚI CHUNG
Những đặc trưng về hình thức và nội dung của Nữ Giới Chung:
Các thể tài trên Nữ Giới Chung:
Chương II. NỘI DUNG MỘT VÀI SỐ BÁO
NỮ GIỚI CHUNG Số 3 ngày 22 février năm 1918
Tất cả các trang


II.    Những đặc trưng về hình thức và nội dung của Nữ Giới Chung:
1.    Hình thức:

Qua những gì đọc được trên những số báo còn lại trên vi phim ( chỉ thiếu hai số) chúng tôi nhận thấy rằng: hình thức của Nữ Giới Chung từ khi xuất hiện đến khi đình bản hầu như rất ít thay đổi. Có thể vì lý do. thời gian tồn tại của báo quá ngắn (6 tháng) nên chưa kịp có gì cải tiến thì đã chấm dứt cuộc đời hoạt động.
Sau khi ra số 1 thì số 2 vì lý do “ Hôm nọ rấp tết nên các ấn công nghỉ, còn tôi lại lâm bệnh hết mấy ngày, bởi thế  cho nên bài vở của bổn – báo số 2 sắp đặt không đặng hoàn toàn, sót trước lộn sau, nên tôi kĩnh vài hàng tạ lỗi cùng chư quới vị và tôi dám hứa chắc rằng từ nầy về sau sẻ chỉng đốn lại cho vừa lòng quới vị”. Đó là lời “Kĩnh khải” của ông Tổng lý - Trần Văn Chim trong số báo thứ  3. Rất tiếc số 2 bị thiếu nên không thể biết được những sai sót đó là gì. Sự kiện này cũng có thể cho thấy một điều rằng Nữ Giới Chung rất chú trọng đến hình thức báo, đề cao sự quan tâm đến độc giả.


a.    Manchette:
Như đã nói ở trên, hình thức của tờ báo không có gì thay đổi, từ khi ra đời đến khi đình bản, do đó, Manchette – bộ mặt của tờ báo vẫn ổn định trong suốt 6 tháng tồn tại. Dưới đây là đặc điểm của Manchette tờ báo:
Phía trên cùng góc trái là số báo, chính giữa là ngày tháng năm ra báo, hai hàng kẻ ngang rồi đến tên Nữ Giới Chung in hoa bằng chữ quốc ngữ thật lớn, phía dưới là dòng tiếng Pháp “ Fémina Annamite” có nghĩa là “”Phụ nữ nước Nam” sau đó Nữ Giới Chung được viết bằng chữ Hán.
Tên của Tổng lý Trần Văn Chim, đến tên của Chủ nhơn Henri Blaquìere, tên của chủ bút Sương Nguyệt Anh.
Địa chỉ toà soạn, giá bán báo mỗi năm, giá rao hàng.
Phần mục lục được in rất cụ thể những bài đăng. Cuối cùng là dòng chữ “ Vị nào mua báo, xin gởi mandat cho M.Lê Đức, Nữ Giới Chung, số nhà 15, đường Taberd, Saigon.”

 

NGCso1


b.    Cột báo, tựa báo, đường kẻ ngang dọc:
-    Cột báo: trong 22 số báo của mình, bài viết trên các trang báo được chia làm 3 cột, với nhũng trang quảng cáo thì thường không chia cột theo một qui định nào.
-   Tựa báo: thường được in đậm, co chữ lớn, các tựa hầu như in một kiểu chữ giống nhau, ít thấy sự thay đổi. Ở số 1 đến số đến số 8 các tên mục như: Xã thuyết, Học nghệ… có thêm phần tiếng Pháp. Ở số 1 ta chỉ thấy tên mục : Xã thuyết… được ghi trước đến phần chữ Hán. Nhưng từ số 8 thì các tên mục: Xã thuyết bằng tiếng Việt, đến tiếng Pháp rồi mới tới chữ Hán

Xã Thuyết               Học Nghệ                  Gia Chánh                  Văn Uyển
Article de fond        Métíers                   Ménage                      Variété  Littéraire

Tạp Trở                   Thời Đàm                     Truyện ký
Faits divers               Chronique                          Contes

-   Đường kẻ ngang dọc: thường thì dưới mỗi tựa báo có một hàng kẻ, các bài báo chỉ chia cột không đóng khung. Với các bài quảng cáo thì có một cách trình bày khác. Tuỳ thuộc vào nội dung quảng cáo, các đường kẻ sử dụng cho thích hợp
Kết thúc một bài thì thường kẻ hai đường, một đậm một nhạt để chuyển sang một mục khác.


c.   Khổ giấy, số trang, giá tiền:

-    Khổ giấy: 41cm x 29 cm là khổ báo của Nữ Giới Chung. Khổ báo này giữ nguyên cho đến khi tờ báo bị đình bản.
-    Số trang:   
“ Bổn – báo theo lệ tuần báo, mổi tuần – lể xuất – bản  một kỳ, mổi tập là 24 trương”. 24 trang là Nữ Giới Chung đã tính cả số trang quảng cáo vào. Nữ Giới Chung dành cho 8 trang quảng cáo, vậy số trang còn lại thường là 18 trang. Riêng ởû số 1, báo ra tới 24 trang. Việc tăng trang này nhắm mục đích giành nhiều đất hơn để giới thiệu về mục đích, tôn chỉ và hoạt động của tờ báo. Như vậy thì tính luôn quảng cáo Nữ Giới Chung có tới 26 trang.
Số trang chẵn được đánh ở góc phải trên cùng, trang lẻ được đánh ở góc phải trên cùng.
-    Giá tiền: giá bán lẻ của Nữ Giới Chung là 0$10. Còn giá bán cả năm thì được bán như sau:           
Nội đông dương, một năm: ……………………………………………..   5 $ 00
Id         sáu tháng:    …………………………………………   3  $ 00
Học trò nam nữ và lính ( tính giá nhẹ): ……………………….   4 $ 00
Bán lẻ mỗi số ( góp 10 tháng): ………………………………………..   0 $ 50
Đổi chỗ ở: ………………………………………………………………………………..    0 $ 20
Pháp quốc: ……………………………………………………………………………….   25 f 00
c.    Ngày và nơi phát hành:
- Ngày ra báo: “mỗi tuần xuất bản ngày thứ sáu”
- Nơi phát hành: toà soạn báo ở tại đường Taberd, số nhà 15, SaigonAdd comment