NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam - CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TỜ BÁO NỮ GIỚI CHUNG

Mục lục
NỮ GIỚI CHUNG: Tờ báo phụ nữ đầu tiên của báo chí Việt Nam
CHƯƠNG I. SƠ LƯỢC VỀ TỜ BÁO NỮ GIỚI CHUNG
Những đặc trưng về hình thức và nội dung của Nữ Giới Chung:
Các thể tài trên Nữ Giới Chung:
Chương II. NỘI DUNG MỘT VÀI SỐ BÁO
NỮ GIỚI CHUNG Số 3 ngày 22 février năm 1918
Tất cả các trang

 

CHƯƠNG I.  SƠ LƯỢC VỀ TỜ BÁO NỮ GIỚI CHUNG

I.    Lịch sử ra đời và phát triển:

Thời kỳ 1908-1918, thời kỳ “báo chí theo chủ thuyết của Albert Sarraut” rầm rộ xuất hiện. A.Sarraut từ  lâu đã biết lợi dụng báo chí cho mục đích chính trị, lại là người thông minh, xảo quyệt và có lắm tài mị dân. Trong lúc mà xã hội Việt Nam còn chưa đề cao vai trò của người phụ nữ thì A.Sarraut đã biết cách bày tỏ sự quan tâm với thành phần này sao cho có lợi đối với nhà cầm quyền. “Ngay khi đến Sài Gòn và trong chương trình nhằm cải cách nâng cao mức sống xã hội dân Annam, ông A.Sarraut đã cho phép xuất bản một tờ tạp chí phụ nữ đầu tiên dùng để nâng cao mức sống của phụ nữ”. Nữ giới chiếm tới một nữa dân số trong cả nước, lại không tận dụng họ thì thật đáng tiếc.
Chính vì lẽ đó, mà ngày 1 –2 – 1918, Nữ Giới Chung tờ báo phụ nữ đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn.
Chủ nhân của tờ báo này là ông Henri Blaquìere, người Pháp, còn làm giám đốc của một tờ báo khác bằng tiếng Pháp, tờ Le Courrie Saigonnais. Tổng lý tờ báo là ông Trần Văn Chim
Bà Sương Nguyệt Anh được mời làm chủ bút. Trực ở toà soạn là Lê Đức, người đã tham gia phong trào Duy Tân ở miền Bắc hồi đầu thế kỷ. Oâng Lê Đức mượn tiếng của bà Sương Nguyệt Anh để làm Nữ Giới Chung. Tờ này bị đình bản ngay trong năm 1918, hoạt động được khoảng 6 tháng. Ít lâu sau, ông Lê Đức bị trục xuất về Bắc.
Ngày đình bản chính thức của Nữ Giới Chung là 19 – 7 - 1918
Sài Gòn là mảnh đất để thí nghiệm các phong trào mới và là nơi hoan nghênh những sự mới mẻ của người dân nên tờ báo dành cho người phụ nữ ra đời ở đây trước tiên là lẽ tất yếu.
Nữ Giới Chung là tờ báo nữ đầu tiên có thời gian tồn tại khá ngắn ngủi, song ảnh hưởng của nó trong xã hội đương thời cũng như trong tiến trình phát triển lịch sử báo chí trở về sau là tương đối lớn


II. MỤC ĐÍCH CHỦ TRƯƠNG CỦA TỜ BÁO :


Một tờ báo ra đời bao giờ cũng có tôn chỉ và chủ trương hoạt động của nó cả và Nữ Giới Chung cũng vậy. Ra đời trong thời kỳ dân trí còn thấp, lại là tờ báo dành cho người phụ nữ, nên một tôn chỉ cụ thể, rõ ràng thì mới tạo được niềm tin trong lòng độc giả.
Mục đích, tôn chỉ của Nữ Giới Chung muốn hướng đến là nâng cao dân trí cho người phụ nữ vốn từ trước nay không hề được coi trọng trong xã hội Việt Nam. Nữ Giới Chung đã gióng lên hồi chuông khơi dậy sức mạnh của một nửa dân số xã hội.
Tôn chỉ và mục đích của tờ báo còn được thể hiện rõ hơn qua lời mở đầu và lời kính tỏ được đăng ở các trang 1,2,3 số báo đầu tiên. Lời kính tỏ được in với co chữ lớn, và được bố trí hài hòa với độ rộng 100% trang báo, còn lời mở đầu được phân thành 3 cột.
Thông qua lời kính tỏ, Nữ  Giới Chung cung cấp cho độc giả những nguyên nhân chủ yếu cũng như điều kiện ra đời của tờ báo. Ngoài ra, còn cho biết một số thông tin về chủ bút Sương Nguyệt Anh và một vài dòng tâm sự  với giới “độc giả nữ”õ. Sau đây là nguyên văn của phần này:
XIN NHỚ
Vị nào chiếu cố mua báo, xin đề rỏ chỗ mĩnh ở thuộc về nhà giây thép nào, đặng sau gởi báo cho khỏi lầm lạc.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
MẤY LỜI KÍNH TỎ
Bà Sương Nguyệt Anh, chủ bút bổn báo, vốn là người con gái ông Đồ Chiểu, bực đại văn hào trong Nam – châu ta hồi xưa, là hiền nội trợ ông Phó Tổng tín ở Rạch miễu, làng Tân Thạnh. Năm nay, người ngoài ngũ tuần, ở goá tự hồi 21 tuổi. Có một gái, vừa mới vui chữ vu qui, nửa chừng thoạt đã gãy nhành thiên hương. Người thửơ nhỏ đã nổi tiếng văn tài, khí tiết thường lộ ngoài câu thơ giọng phú. Những danh sĩ hồi đó, vẫn khen là bà Đoàn Thị Điểm đất Nam Trung. Tuy sanh là bậc nữ lưu mà lại có tánh hào hiệp: chén cơm Phiêu Mẫu, biết mấy hàn nho căn nhà Đỗ Lăng, dung bao danh sĩ. Bởi thế, nhà càng nghèo, danh vọng lại càng cao.
Bổn báo có quen dai tế người, là thầy Mai Bạch Ngọc ( Mỹ Tho) nên đặng dự ngoài môn tường nghe lời địch huấn, đã mấy dư.
Nay nhơn quan Toàn Quyền Sarraut đang sốt sắng về sự nữ học, cho phép bổn báo chủ nhân là ông Blaequière lập ra tờ nử báo này đặng giúp ích trong cuộc phổ thông một đôi chút.
Bổn báo lấy tình là tử chấp, nên xin người đứng làm chủ bút. Người củng sẳn có lòng nhiệt thành về sự báo, nhưng vì giá cả, và vì trở nhiều việc, chỉ ở nhà viết bài gởi lên mỗi tuần mà thôi.
Thật là vinh hạnh!. Tờ nử báo này lại thuộc tay nử sĩ, đám hùng đàm, thêm có khách anh thơ, việc ấy nước ta bây giờ mới có.
Vậy nên bổn báo rao trước mấy lời, đặng tiến dần với chị em đọc báo.
BỔN BÁO            
Nói đặng dài dòng như  vậy, có thể rút ra mục đích chính của tờ báo.
1.    Vun trồng gốc luân lý.
2.    Trau giồi lẽ biết thường.
3.    Gây dựng cuộc công thương.
4. Liên lạc mối cảm tình.
Mục đích tôn chỉ đó cũng là do xuất phát từ sự tỉnh ngộ về thân phận người phụ nữ trong xã hội của chính nữ sĩ Sương Nguyệt Anh. Bà tâm sự :
Chị em tôi vẫn biết thân phận rằng :
Khôn ngoan không thể đờn bà ; trận bút trường văn, đâu đến khách hồng quần, mà gà mái cục tác, muốn mượn tờ giấy cây viết, làm chuông hối thúc kêu đoàn chị em. Thế thì cũng trái cái bổn phận thiệt. Song trộm nghĩ: Con Tạo hóa đã nắn ra cái hình người, trai hay là gái, ai chẳng một đồng cân  lương tri, lương năng ấy? Và đương cuộc đời cạnh tranh, trách hưng vong còn đến thất phu. Huống chi đờn bà rất có quan hệ lớn ở xã hội. Há lại chẳng nên mượn ngòi bút sắt, tả tấm lòng son, đặng thỏ thẻ với bà con trong ba xứ.
Bởi thế, bổn báo xuất hiện ngày nay, cái chủ nghĩa cần thiết là đề xướng việc học, chớ chẳng
dám can thiệp đến cả chánh trị, cũng chẳng đua danh đến bực tài trai.
Không chỉ đề cập đến vấn đề phụ nữ, Sương Nguyệt Anh còn rất quan tâm đến vấn đề giá trị đạo đức xã hội. Bà gióng lên tiếng chuông cảnh báo sự suy đồi của luân lí, lẽ phải và hậu quả của nó:
“ ÔIi, Luân lí suy đồi, thì giống nòi hư hỏng, hong tục bại hoại, thì lòng người kiêu ngoa. Ta đương trong buổi giao kỳ, học củ đã suy, học mới chưa thạnh, chiếc thuyền còn linh đinh giữa biển, cảnh ngộ thiệt là nguy hiểm lắm thay!.Nếu các phương châm ngày nay, mà sai một ly, thì đi ngàn dặm, hậu vận Tổ quốc ta, tấn hóa cũng ở đó, mà thối hóa cũng ở đó!”
Có thể nói mục đích và tôn chỉ hoạt động của Nữ Giới Chung rất tiến bộ. Ra sức bảo tồn những giá trị truyền thống, giúp cho người phụ nữ khẳng định vị trí, vai trò của mình trong xã hội mới là tất cả những gì mà Nữ  Giới Chung hướng đến trong suốt quá trình tồn tại của mình. Và điều đó đã dành đựơc rất nhiều sự ủng hộ của những trí thức tiến bộ.Add comment