PHAN VĂN THỊNH: Lời thiên thuphanvan-thinh


Lạy Mẹ Tổ quốc thân yêu

Đã bao năm tháng chịu nhiều khổ đau

Từ xưa cho đến ngàn sau

Cha ông dựng nước phất lau làm cờ

 

Niềm tin vào tận giấc mơ

Ông cha truyền lại con giờ nối thay

Quốc gia bền vững hôm nay

Biết bao xương máu đổ dày đất thiêng

 

Núi non sông nước trăm miền

Ở đâu cũng có hồn thiêng sáng ngời

Tận cùng biển đảo xa xôi

Gió mây đất Việt lẫn trời cao xanh

 

Trường Sa của mẹ đất lành

Hiên ngang biển lớn các anh giữ gìn

Hoàng Sa trang sử anh hùng

Thiên thu tỏa sáng Lạc Hồng Việt Nam

 

Hỡi ai bạo ngược ngang tàng

Hãy nên nhớ lấy những trang sử nầy...

Làm người "quân tử" hay thay!

Xin đừng mơ tưởng - vẽ bày thất phu

 

Nắng lên tan đám mây mù

Hồn xưa - nhớ giữ muôn thu rành rành

Trời Nam sách sử lưu danh

Đã phân định rõ muốn giành được sao?

 

Ngẩng đầu siết chặt tay nhau

Giữa muôn sóng biếc cờ sao sáng ngời

Anh em Tổ quốc ta ơi

Mẹ hiền Đất Tổ lời nguyền thiên thu...

 

P.V.T

(Huế) 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com