Tạp chí BÁCH KHOA: Số đặc biệt về NGUYỄN DU VÀ TRUYỆN KIỀU

 

bach-koa

 

Phát hành ngày 15.11.1972. Có các bài viết của Nguyễn Văn Trung, Vũ Hạnh, Doãn Quốc Sỹ, Võ Phiến, Vũ Hoàng Chương, Quách Tấn, Trần Ngọc Ninh, Bùi Hữu Sủng, Vũ Văn Kính... Bách Khoa trao đổi với Phạm Thiên Thư về cuốn "tục Kiều" Đoạn trường vô thanh v.v...

"Tòa soạn 160 Phan Đình Phùng - Saigon, điện thoại: 25.539, HT: 339 Saigon. Giá bán: 80 đồng; công sở: 160 đồng. Cao nguyên và Miền Trung cước phí máy bay 8 đ mỗi số". Bảy năm trước Bách Khoa cũng phát hành số đặc biệt về Nguyễn Du (15.9.1965). Nay post lại bài thơ của Vũ Hoàng Chương lấy từ cảm hứng từ hai câu thơ của Nguyễn Du. Ít người biết đến bài thơ này.

 

bhach-khoa-2

Chia sẻ liên kết này...

Add comment