THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: CHẠY

LÊ MINH QUỐC: CHẠY

COVID-19-1zzzzzzzz

 

LÊ MINH QUỐC

 
CHẠY

 

chạy điên chạy cuồng

như giun như dế

chạy ngược chạy xuôi

sắp ngày tận thế (?)

chạy trước chạy sau

chạy rồi đứng sững

người chen lấy người

không gian kẹt cứng

xính va xính vính

chạy muốn hụt hơi

chạy rồng chạy rắn

“thông cảm, hết rồi”

chạy chưa đến nơi

gặp ngay ngõ, ngách

chạy lên trời cao

chạy chui xuống đất

chạy đến bạc mặt

cầm gì trên tay?

bỗng nghe tiếng nấc

nghèn nghẹn thở dài

chạy từ sớm mai

chạy chiều tối mịt

khấn Phật cầu Trời

chạy sao cho kịp?

chạy im thin thít

chạy đắng mồ hôi

chạy rồi sững lại

“thông cảm, hết rồi”

chạy đứng chạy ngồi

chạy sấp chạy ngửa

chạy quay về nhà

rùng mình nín thở

mình ơi bếp lửa

ngày mai thế nào?

thế nào cũng chạy

thăm thẳm trời cao…

(11g22 ngày 22.8.2021)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com