THƠ Thơ rời CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ MINH QUỐC ẤN (2021)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT LÊ MINH QUỐC ẤN (2021)

mungsunhnhatleminhquoc-an

 

QUỐC ẤN


Quốc Ấn (hề) cửu cửu

Lê gia (hề) hanh thông

Cửu cửu (hề) Quốc Ấn

Phúc mãn (hề) tổ tông

Cửu cửu (hề) minh khánh

Vận khí (hề) cát tường

LÊ HƯNG VKD
(9-9-2021)

Bài chuyển chữ Nho của TS.BĐA:

生 日

國 印 兮 久 久

黎 家 兮 亨 通 

久 久 兮 國 印

福 滿 兮 祖 宗

久 久 兮 明 慶

運 氣 兮 吉 祥

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com