THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ - Chữ và nghĩa

LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ - Chữ và nghĩa

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ
Phát biểu về thơ
Nghĩ về thơ
Làm thơ
Chữ và nghĩa
Cái nghề đẽo chữ
Tất cả các trang

 


Chữ và nghĩa

Từng ngày sa mạc đi hoang

Ngàn cơn mưa đổ điêu tàn xuân xanh

Hoa thơm trái ngọt cây lành

Ham vui chốn nọ thập thành chỗ kia

Sáng khuya chiều tối là bia

Ngất ngư thi pháp chia lìa thi ngôn

Khác nào lấp biển dời non

Mê chữ đến chết chữ còn bám theo

Ngàn cơn mưa đổ cái vèo

Trùng trùng bóng chữ trong veo cái ào

Ngày vui lang chạ qua mau

Dẫu đang thể nghiệm từ câu đến vần

Bây giờ tôi vẫn thanh tân

Bởi trong già cỗi có lần xuân xanh

2003

LÊ MINH QUỐCAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com