THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC - Thơ và bóng đá

LÊ MINH QUỐC - Thơ và bóng đá

Mục lục
LÊ MINH QUỐC - Thơ và bóng đá
* Cảm hứng sân cỏ
* Bình luận... bóng đá
* Những bài thơ viết về bóng đá
Tất cả các trang

bongda

Những bài viết này, những thơ này đã in trên báo từ khá lâu. Nay post lại như một kỷ niệm của thời gian cũng có lúc tôi mê bóng đá và cũng là dịp nhớ lại những người bạn thơ lâu rồi không gặp...

L.M.Q

IX.2012Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com