THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ - Làm thơ

LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ - Làm thơ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ
Phát biểu về thơ
Nghĩ về thơ
Làm thơ
Chữ và nghĩa
Cái nghề đẽo chữ
Tất cả các trang

Làm thơ

 

Chữ san sát chữ như non

Chữ sum vầy chữ tuôn dòng suối reo
Bể dâu giọt lệ trong veo

Hiện lên tâm chữ còn theo con người

2002

LÊ MINH QUỐCAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com