THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ

LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Từ thơ đến thơ
Phát biểu về thơ
Nghĩ về thơ
Làm thơ
Chữ và nghĩa
Cái nghề đẽo chữ
Tất cả các trang

tranh-cua-LMQ

Tranh sơn dầu Lê Minh Quốc

Trong tập Tôi chạy theo thơ http://www.leminhquoc.vn/lmq/tho/tap-tho/732-toi-chay-theo-tho.html đã có khá nhiều bài thơ bày tỏ quan niệm về thơ.

Nay, tôi post thêm những bài thơ cùng chủ đề, đã in lai rai tên báo.Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com