THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: KHI CÁC EM "Cám ơn những điều yêu thương"

LÊ MINH QUỐC: KHI CÁC EM "Cám ơn những điều yêu thương"

Chúc mừng
Hội thi sáng tác “Cám ơn những điều yêu thương” - do báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng tổ chức năm 2022 đã thành công tốt đẹp (nguồn: Báo Nhi Đồng số 33 phát hành ngày 19.8.2022).297408675_551121890137379_8959007455289101913_n

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com