Phan Văn Thịnh: HÌNH NHƯ...

 

Hình như - nắng đã thôi vàng

Ngẩn ngơ cánh phượng sang ngang mấy chiều

Giọt thầm nào... tím niềm yêu

Hình như - trời đã dệt nhiều sợi tơ...


Em... đem mùa ủ vào mơ

Xôn xao hương bưởi ngủ nhờ... tóc em

Hình như - mây đã giăng rèm

Hình như - thu ẩn mắt em...mất rồi...

P.V.T

 

phanvan-tHinh

Tác giả Phan Văn Thịnh

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com