Thơ Lê Hưng VKD

 

Om mani padme hum

525px-Om-mani-padme-RRR

The mantra in Tibetan
with the six syllables coloured

(Ảnh: nguồn Wikipedia)

 

* Chú thích:

Thuật ngữ " thần khải" hàm nghĩa: thấy được cái tinh hoa nhất!

(1) Phật giáo mật tông (Kim cương thừa Tây Tạng ) phổ cập rộng trong dân gian câu nhật tụng 6 âm:  Aum Mani Padme Hũm" (đọc theo âm Việt: ôm - ma -ni - pat - mê - hung), đại lược nội dung là "tịnh hóa đuợc bản thân thì thấy viên ngọc quí là tâm hồn giác ngộ!".

( 2 ) Các cao tăng-ni Tây Tạng (rinpoche = bậc quí nhân , thánh nhân...) cũng thường nhắc nhở môn sinh nhật tụng câu 12 âm: "Aum Ah Hũm Vajra Guru Padma Siddhi Hũm" (đọc theo âm Việt : ôm - at - hung - vay - ra - gu - ru - pat - ma - xit - đi - hung), nội dung đại luợc: "khi tịnh hóa đuợc cả 3 : thân xác- lời nói - ý nghĩ,  thì sẽ đạt ân sủng cao quí như đóa sen bất khả hoại ( trí tuệ bất nhị : giác ngộ)".


LỤC NGÔN THẦN KHẢI (1)


Aum vang thân sắc khổ

Mani mở lối mòn

Padme nhìn sen nở

Hũm sáng thần khải ngôn

 


THẬP NHỊ ÂM THẦN KHẢI ( 2)


Aum vang thân sắc khổ

Ah tịnh hóa càn khôn

Hũm về phuơng giác ngộ

Vajra chân lý tồn

Guru thiền soi rọi

Padma nở sen thơm

Siddhi thành tựu gọi

Hũm sáng thần khải ngôn


(Mùa Vu Lan 2014)


Lê Hưng VKD

 


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com