BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết Lê Minh Quốc nói chuyện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM

Lê Minh Quốc nói chuyện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM

 

Lúc 14g 30 ngày thứ Hai (24.2.2014) Lê Minh Quốc nói chuyện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. HCM (69 Lý Tự Trọng, Q.1) về nghệ thuật đọc sách. Thông báo này là lời mời gửi đến bạn muốn tham dự.


tiendinh

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM (nguồn: http://www.gslhcm.org.vn/contents/gioi_thieu/view_folder_contents?path=home/contents/gioi_thieu&folderID=gttv_tham_quan_thu_vien)

P.V

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com