CHÚC MỪNG NHÀ GIÁO LÊ HƯNG NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG


Mặt trận vinh danh Kỷ Niệm Chương,

Lê Hưng nhà giáo rạng tông đường.

Trà thơm huynh đệ tình tha thiết,

Rượu lạt bạn bè nghĩa mến thương.

Đạo lý luân thường luôn thắm đượm,

Bể dâu trầm mặc vẫn tơ vương.

Thiện Nhân chủ tịch vừa ban thưởng,

Cao quý vô cùng Kỷ Niệm Chương.

 

Vĩnh Xuyên đề tặng

 

imagehehungVKD

imageRR-1Le-Hung-VKD

Vợ chồng nhà giáo, lương y Lê Hưng VKD thời trẻ & hiện nay

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson