Cao Thoại Châu: NHỮNG CÂY BÀNG VUÔNG QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA


Tổ quốc tôi những cây bàng vuông

Đội lính tiền phương ra biển Đông giữ đảo

Đối mặt với phong ba bão táp

Phần thắng bao giờ cũng thuộc về cây

Tôi ở đây trên đất liền này

Nghe tiếng sóng báo tin thắng trận


Những cây bàng xa quê

Vẫn gửi màu xanh về

Mấy trăm năm lưu đồn trấn thủ

Lớp này vàng lớp khác lại xanh lên

Tổ quốc đặt tên cây Phong ba Bão táp

 

images166393_6

Cây bàng vuông (ảnh: Internet)


Sống cả bằng nước mặn

Chân vẫn vùi trên cát

Nắng cháy da người lạnh cóng đêm đêm

Cây dám chết cho người được sống


Những cây bàng vuông

Cũng là ngư dân đem cá tôm về

Vừa là lính vừa là phên giậu

Vì quê nhà phải thường trú xa quê


Lá bàng vuông

Là tờ giấy khai sinh ký ngoài hải đảo

Mấy ngàn năm người nước tôi đã hiểu

Có dấu lăn tay của tổ tiên mình


Tổ quốc lâm nguy cây làm lính tiền phương

Không thể nào khác được

Dẫu ở xa không phải xa biền biệt

Vẫn ung dung trên đất của mình

 

C.T.C

(14-6-2014)


Cùng một tác giả:

CAO THOẠI CHÂU: Một ít tiếng lóng Sài Gòn

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson