Lê Hưng VKD: Biển đảo quê hương


Nước tôi rộng dài biển đảo

Hoàng Sa, vạn lý Truờng Sa...

Tổ tiên bao đời kiến tạo

Hải trình vuợt hết phong ba

Nuớc tôi rộng dài biển đảo:

Hoàng Sa, vạn lý Truờng Sa...

Dân Việt ngàn đời vẫn bảo:

- Muôn năm là ĐẤT QUÊ NHÀ !

 

Imagehoang-satruongsavnRR

 


Tôi luôn nhớ: quê huơng nhiều biển đảo,

Và thuờng xuyên nhắc bảo cháu con thông:

- Quần thể Hoàng Sa, máu thịt cha ông,

Đến Truờng Sa hải truờng... xuôi vạn lý

Cờ Tổ quốc trên hải biên yêu quí

Nhớ nguời xưa bao thế kỷ dựng xây

Ôi thiêng liêng lãnh hải nuớc non này

Tâm ghi khắc rằng đây: TRỜI ĐẤT VIỆT

Truờng Sa VIỆT NAM: biên cương nối kết

Hoàng Sa VIỆT NAM: bất diệt muôn đời

 

(Tháng 6-2016)


Lê Hưng VKD

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson