PHAN VĂN THỊNH: Vô ngôn

 

Mai rồi bình phục nước non...

Ngàn năm sợi khói có hờn biển dâu?


Rằng thôi cũng một nhịp cầu...

Mà gieo chi lắm âu sầu thế nhân

 

d0542ede46-b-largeRR

 

Lặng nghe sương khói ăn năn

Dẫu không lời cứ trong ngần trời xanh


Kiếp trăm năm mấy kẻ thành...

Nghìn năm sợi khói mãi tranh biển trời

 

P.V.T

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson