NGUYỄN VĂN THIỀN: Trẩy hội Quốc Tổ Linh Từ Bình Dương

9a076b5b-d48f-41a1-b1b6-63683fe53934_R1

Cây Đa Hồn Việt nơi tưởng niệm Vua Hùng tại Bình Dương

Trẩy hội Quốc Tổ Linh Từ Bình Dương
(Ngày 10 tháng Ba âm lịch hằng năm)
* * *
Nước non vẫn nước non nhà
Tiếng thơm lừng lẫy mẹ cha nức lòng
Hằng năm mở hội đền Hùng
Rõ ràng lăng miếu cha Rồng mẹ Tiên

Đường mây sẵn bực bước lên
Nhìn xem phong cảnh Đào Nguyên khác gì?
Bốn bề cây cỏ xanh rì
Sông Thao núi Tản như ghi chốn này

Trời cao biển rộng đất dày....
Bia xưa còn đó, và đây luân thường
Bụi hồng mấy cuộc tang thương
Ngàn thu sùng bái khói hương vẫn còn

Cây đa hồn Việt lầu son
Hiếu trung hai chữ ghi ơn dãi dầu
Hùng Vương hai chữ trên đầu
Đất thiêng nước thánh từ đâu khởi dòng?

Cây kia ăn quả ai trồng?
Ngàn con muôn cháu Lạc Long bây giờ
Cùng nhau lập miếu tôn thờ
Cây đa hồn Việt linh từ Hùng Vương

Hương nhang thơm tỏa Bình Dương
Kỳ văn dâng soạn lễ thường hàng năm
Cháu con trầy hội tri ân
Tế võ Tân Khánh thêm phần vui tươi

Bình Dương chúc phúc mọi người 

NGUYỄN VĂN THIỀN

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com