Thơ LÊ HƯNG VKD: Gửi BS Trương Thìn phu nhân

 

570truongthinR

Bác sĩ Trương Thìn

Tôi có duyên làm việc nhiều lần với bác sĩ, nghệ sĩ Trương Thìn và vô cùng quý mến ông. Sáng nay, tôi nhận được bài thơ Gửi BS Trương Thìn phu nhân  (BS. Hà) và tấm hình kèm theo của ông bạn lương y Lê Hưng VKD.

TRU0NG-THINRR

Bác sĩ Trương Thìn trên giường bệnh

Qua đó, tôi biết được bệnh tình hiện nay của ông. Nay, tôi post bài thơ này như lời tâm nguyện của nhiều người dành cho vị bác sĩ đáng kính và rất mực tài hoa: Trương Thìn.

L.M.Q

XII.2012

 

Gửi BS Trương Thìn phu nhân (BS. Hà)

 

Vô kế dược y nham chứng thận!

Hốt nhiên - Bừng cảm (1) khả tường huy …

Trương Thìn tuệ khải (2) Âm Dương huấn:

Giải thoát vô thường… huệ trí (3) tri

Lê Hưng VKD

(4.12.2012)


* Diễn ý:

Không có thuốc men nào chữa khỏi bệnh khó của thận! Duy có người thông minh Trương Thìn sáng suốt thấu hiểu được luật CHO & NHẬN qua “nghệ thuật riêng” của Anh: Hốt nhiên & Bừng cảm, để vượt qua mọi biến đổi trên cuộc đời này …

* Chú thích:

(1): Hốt nhiên & Bừng cảm là hai chủ đề “nghệ thuật rất riêng” của BS tài hoa Trương Thìn (tâm đắc áp dụng trong các sáng tác: thơ - nhạc - hoạ - tượng … của anh.

(2: Tuệ khải: grâce intelligente - phong vận thông minh
(3): Huệ trí: sự hiểu biết đẫm chất thương yêu (savoir plein de bienfaisance).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com