HỘI HOẠ Bài viết LÊ MINH QUỐC - Thơ và tranh

LÊ MINH QUỐC - Thơ và tranh


thovatranh2

thovatranh1

(Nguồn: Tạp chí Du lịch TP.HCM số Xuân Tân Mão)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com