HỘI HOẠ Bài viết LÊ MINH QUỐC - Vài bài thơ viết về hội họa

LÊ MINH QUỐC - Vài bài thơ viết về hội họa

Mục lục
LÊ MINH QUỐC - Vài bài thơ viết về hội họa
VẼ CÁ
VẼ CHƠI
LẠI DẪN ANH ĐI
ÁNH SÁNG
TẬP VẼ
Tất cả các trang

tuhoa

Chân dung tự họa

Lời thưa,

Những bài thơ này đã in trong tập và trên báo, nay post lại. Trong sổ tay vẫn còn, sẽ tìm lại sau. Cũng là một kỷ niệm nhỏ của những ngày đam mê màu sắc và có lúc nghĩ rằng: Chỉ khi vẽ, người ta mới có thể giết thời gian một cách hào hứng nhất.

VIII.2012

L.M.QAdd comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com